• کد خبر: 3208
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 27 مارس 2017

اسامی ثبت نام کنندگان نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسفدن

با پایان رسیدن زمان ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شنیده ها حکایت از ثبت نام۱۶نفر برای کاندیداشدن درپنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اسفدن دارد.

به گزارش اسفدن خبر ، با پایان رسیدن زمان ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شنیده ها حکایت از ثبت نام۱۶نفر برای کاندیداشدن پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اسفدن دارد.

آمار نهایی پس از تایید از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

۱.علی نظری

۲-محمد اسدالهی

۳- اسماعیل اقتدایی

۴- حسن حاجی پور

۵- محمد صفری

۶-ابراهیم اسماعیلزاده

۷-محمد برات زاده

۸- قاسم اسدالهی

۹.-سعدالله غلامپور

۱۰-اقدس نجاری

۱۱-مرتضی رستمی

۱۲- ابولقاسم احمدی

۱۳-اسماعیل حیدری

۱۴- جواد عباسی

۱۵-حسین براتزاده

۱۶- مرتضی دلاکه

۱۷ حسین ذالبیکی

@esfedennews

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید