اسفدن  حماسه ای دیگر خلق کرد استقبال پرشور مردم از آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی/تصاویر

اسفدن حماسه ای دیگر خلق کرد استقبال پرشور مردم از آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی/تصاویر

آیت الله سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در جمع صمیمی مردم شهر اسفدن حاضر شد و از نزدیک به گفتگو با مردم پرداخت.

به گزارش اسفدن خبر ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در خراسان جنوبی ودادستان کل کشور امروز در جمع صمیمی مردم شهر اسفدن حضور یافت ودر جمع مردم شهر اسفدن سخنرانی کرد.

000_9109 000_9112 000_9115 000_9116 000_9118 000_9120 000_9121 000_9125 000_9129 000_9132 000_9133 000_9137 000_9138

000_9142000_9145 000_9147 000_9149 000_9150 000_9151

000_9164000_9152 000_9153 000_9154 000_9155 000_9159 000_9162 1