• کد خبر: 468
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 28 دسامبر 2015

اطلاعیه مهم

به اطلاع شهروندان محترم می رساند اداره محترم مسکن وشهرسازی به استناد  رای کمیسیون ماده ۱۲قانون اراضی شهری ، درنظر دارد نسبت به ثبت زمینهای اطراف شهر اقدام نماید ، لذا  از شهروندانی که در اطراف شهر، دارای زمین می باشند درخواست میشود تا تاریخ ۱۶ دی ماه با ارائه مدارک ومستندات به دادگاه مراجعه واعتراض کتبی خود را به دادگاه اعلام نمایند . بدیهی است درصورت عدم اقدام واعتراض، زمینها به نام مسکن وشهرسازی ثبت خواهد شد .ضمناً مهلت یادشده  قطعی وقابل تمدید نمی باشد.

                                                                                                                                                                                            شورای اسلامی شهر اسفدن

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید