تصاویر: بارش شدید باران و تگرگ در اسفدن

تصاویر: بارش شدید باران و تگرگ در اسفدن

عصر امروز بارش باران بهاری بهمراه تگرگ برای دقایقی شدت گرفت و باعث آبگرفتگی معابر و نیز خساراتی به شهروندان گردید.