حضور با شکوه مردم اسفدن در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم اسفدن در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید بیعت دوباره کردند.

000_8943

000_8921 000_8923 000_8926 000_8930 000_8945 000_8947 000_8949

000_8998 000_8990 000_8984 000_8979 000_8974 000_8972 000_8955

000_9046 000_9043 000_9031 000_9025 000_9024 000_9012 000_9009

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید