• کد خبر: 3221
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 7 می 2017

مدیریت جهادکشاورزی قاین در نشست خبری با اصحاب رسانه:

خسارت۱۶۴میلیاردی به بخش کشاورزی قاینات /اجرای ۱۴۰کیلومتر عملیات لوله گذاری وخطوط انتقال آب

سجادی بااشاره به طرح لوله گذاری وخطوط انتقال آب گفت:۱۴۰کیلومتر عملیات لوله گذاری وخطوط انتقال آب در سال ۹۵ در قاینات با اعتباری بالغ بر ۳هزارو۲۹۶میلیون ریال انجام شده است .

به گزارش اسفدن خبر ، سیدعبدالحسین سجادی مدیریت جهادکشاورزی قاین  در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم ومسئولین هستند واین شغل جزء مشاغل پرخطر در تمام دنیاست  وخبرنگاران مسئولیت خطیری دارند وآن طور که باید وشاید دیده نمی شوند.

وی افزود:مجموعه جهادکشاورزی شهرستان تعامل خوبی با اصحاب رسانه دارد ورسالت خبرنگاری است که مسئولین را به چالش بکشد وما مسئولین باید پاسخگوی خوبی باشیم.

سجادی بیان داشت: بخش کشاورزی در سال۹۵با رشد ۵/۷درصدی مواجه بوده است که بعد از نفت بیشترین رشد را دراین بخش داشته ایم.

وی افزود:با توجه به شرایط کشور وبا توجه به تحریم هایی که در سالیان گذشته گریبانگیرکشور ما شده بود این رشد۵/۷رشد بسیار خوبی بوده است

مدیر جهادکشاورزی قاین با اشاره به خودکفایی کشور در بحث گندم گفت: ما در سال ۹۲حدود۷/۵میلیون تن گندم وارد کشور کرده ایم اما در سال گذشته جشن خودکفایی وشکرگذاری گندم را داشته ایم که با توجه به محدودیت های آبی وخشکسالی ها این اتفاق بسیار خوبی در کشور بوده است.

وی درادامه گفت:شهرستان قاینات ۲۰درصد سطوح زراعی وباغی وبیشترین تولیدات دامی رادارد.

قاینات در ۱۶محصول باغی وزراعی رتبه اول تا سوم استان راداراست ودر محصول زرشک رتبه اول کشور ودنیارا دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی گفت: با اعتباری بالغ بر۶هزارو۵۴۷میلیون ریال در سال گذشته  احیای قنوات انجام شده است وادامه این کار در سال۹۶در حال اجراست.

احداث ۱۱باب استخر ذخیره آب به حجم۱۶۸۱مترمکعب با اعتبار۱۰۰۰میلیون ریال از دیگر پروژه های عمرانی جهادکشاورزی در سال ۹۵بوده است.

مدیرجهادکشاورزی قاین بااشاره به اجرای طرح آبیاری تحت فشار وکم فشار در سطح۱۱۰۰هکتار وبا هزینه ای بالغ بر۶۱هزار میلیون ریال گفت: در سال جاری ۱۱۸۹هکتار با هزینه ای بالغ بر۶۸هزار میلیون ریال در دست اجراست

وی افزود:دولت یازدهم در بحث منابع آب حرکت عظیمی را بدون هیچ محدودیتی در کشورشروع کرده است وهر ارباب رجوع ومتقاضی که در خصوص آبیاری نوین اقدام کند جهادکشاورزی بدون محدودیت اعتباری پرونده را تشکیل ودر نوبت ردیف اعتباری قرار می دهد .

سجادی بااشاره به طرح لوله گذاری گفت:۱۴۰کیلومتر عملیات لوله گذاری وخطوط انتقال آب در شهرستان در سال ۹۵ با اعتباری بالغ بر ۳هزارو۲۹۶میلیون ریال  انجام شده است در حالی که پیش بینی ما ۸۰کیلومتر بود که این میزان به ۱۴۰کیلومتر افزایش یافت.

وی گفت: با توجه به قراردادهایی که بسته شده است پیش بینی می شود حدود۱۷۰کیلومتر لوله گذاری درسال جاری محقق شود.

مدیرجهادکشاورزی قاین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در بخش تولیدات دامی نیز در سال۹۵حدود۴۵هزار قطعه بچه ماهی گرمابی توزیع شده است که با حرکت روبه رشد پرورش ماهی در شهرستان  مواجه بوده است ودر سال۹۶نیز ۲۵هزار قطعه  بچه ماهی توزیع شده است که پیش بینی می شود۱۳۰تن ماهی تولید شود.

وی از صدور۴۲پروانه استخر دومنظوره در سال ۹۵در شهرستان قاینات خبردادو افزود:ظرفیت خالی پرورش ماهیان گرمابی  در شهرستان قاینات۸۰۰تن است وامید است که درآینده ای نزدیک از تمام ظرفیت ها وپتانسیل  استخرهای بخش کشاورزی شهرستان  برای پرورش ماهی استفاده شود.

سجادی از اجرای عملیات بهسازی ونوسازی اماکن دامی به میزان ۴۵۰۰مترمربع خبرداد وگفت:احداث وراه اندازی آبشخور دامی ۸۰مترمربع ،ثبت مشخصات وتلقیح مصنوعی۶۲۳راس دام،نظارت برتوزیع علوفه ۱۱هزارو۱۰۰تن  از جمله اقدامات جهادکشاورزی قاین در سال گذشته بوده است.

وی با شاره به تسهیلات بانکی پرداختی در بخش  دام گفت:۵۲هزار ۷۱۳میلیون ریال تسهیلات سال گذشته به دامداران پرداخت شده است.

سجادی گفت: درسال گذشته مجوزحمل دام برای ۳۹هزار دام سبک و۱۰۰راس گاو وگوساله توسط جهادکشاورزی قاین صادر شده است.

نظارت برعملکردواحد های نیمچه گوشتی وتخم گذاربه تعداد  ۵میلیون ۲۰۰هزار قطعه ،نظارت برعملکرد پرورش مرغ بومی وبلدرچین به میزان۴۲هزار قطعه  ومعرفی ۵نفر از زنبورداران شهرستان جهت اخذ شناسنامه زنبور داری ازعملکرد جهادکشاورزی قاین در سال۹۵بوده است.

وی گفت:در بخش تولیدات گیاهی در زمینه اصلاح باغات موجود۵۶۰کیلوریزمغذی بین کشاورزان  توزیع شده است و۱۵هکتار هرس زمستانه زرشک در برخی مزارع شهرستان به صورت الگویی انجام شده است

ایجاد شرکت تعاونی گلخانه داران ،توزیع ۴۵تن بذور اصلاح شده گندم،۲۰تن جو و۴۰تن بذر پنبه اصلاح شده ،توزیع نشاء اصلاح شده گوجه وبادمجان ،توزیع بذور اصلاح شده حبوبات از دیگر اقدامات بخش تولیدات کشاورزی شهرستان قاین بوده است.

مدیریت جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به فعالیت های اداره ترویج وآموزش کشاورزی گفت:اجرای سایتهای الگویی وترویجی دومورد،انتخاب ۲۰کشاورز نمونه در سطح شهرستان ،جذب وحمایت از مددکاران ترویجی ۱۰۴نفر وآموزش۸۵نفر روز از مددکاران ترویجی،تجهیزوتعمیر ونوسازی ۴ مرکزآموزشی،توانمند سازی نیروی انسانی مراکز جهادکشاورزی به تعداد۹۸۰نفر روزوآموزش بهره برداران بخش کشاورزی به تعداد۱۴۰۰نفر از جمله اقدامات مهم این اداره بوده است.

سجادی درادامه تصریح کرد؛در بحث تسهیلات نیز استمهال تسهیلات کشاورزان وخسارت دیدگان ناشی از خشکسالی وحوادث غیرمترقبه  از جمله برنامه های دولت در بخش کشاورزی شهرستان در سال گذشته بود که به مدت ۱تا۳سال تسهیلاتی که سررسید آنها در سال۹۵بود استمهال شد ودراین زمینه ۷هزارو۱۳۱پرونده به مبلغ اصل وسود به میزان ۵۱ میلیارد تومان استمهال صورت گرفته است..

وی افزود: از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات سرمایه ای آب وکشاورزی تعداد۲۰۵فقره با اعتبار ۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان تشکیل ودر حال پرداخت به متقاضیان است.

سجادی تصریح کرد،در بخش سرمایه در گردش صادرات محصولات کشاورزی وصندوق توسعه ملی ۱فقره با مبلغ مصوب ۶ میلیارد تومان داشته ایم که یک میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی افزود:تسهیلات سرمایه ای توسعه کشت گلخانه ۱۵فقره با مبلغ مصوب ۱ میلیارد و۲۱۳ میلیون تومان که ۷۲ میلیون و۷۰۰ هزارتومان آن تاکنون پرداخت شده است. ،توسعه  مکانیزاسیون ۱۲۱فقره پرونده به مبلغ مصوب ۵ میلیارد و۸۹۴ میلیون تومان  که۱ میلیارد و۴۵۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است  از دیگر برنامه های پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی بوده است.

وی در خصوص اقدامات کارگروه رفع موانع تولید نیز گفت:۲۸فقره پرونده با ۷ میلیارد و۱۲۲ میلیون تومان  تشکیل شده است که تاکنون ۵ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان آن جذب شده است

مدیریت جهادکشاورزی قاین گفت:تفاهم نامه های ۴جانبه به تعداد۲فقره به میزان ۲ میلیارد تومان وتفاهم نامه سه جانبه با استانداری به تعداد۲فقره به میزان۲ میلیارد ۴۷۵ میلیون تومان نیز در حال انجام است

وی افزود: در طرح مشارکت های مردمی در مناطق محروم ؛ ۱فقره درآرین شهربه میزان۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است

سجادی درادامه به تسهیلات سرمایه در گردش کشت بهاره وپاییزه محصولات زراعی اشاره کرد وگفت: تعداد۹فقره به میزان۲۱۷ میلیون تومان اعتبار مصوب که ۲۰۷ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش سرمایه در گردش توسعه زراعت وباغی از محل صندوق توسعه ملی  کشور ۳۰۴ فقره بااعتبار مصوب ۴ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان تشکیل که ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است واین تسهیلات تا خرداد ماه ادامه دارد وبدون محدودیت وبه صورت شناور در سراسر کشور در حال انجام است وتمام متقاضیان می توانند از این تسهیلات با نرخ  ده درصد بدون محدودیت استفاده کنند.

وی افزود:در بحث پشتیبان مشاغل خانگی نیز ۵طرح با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان مصوب شده است.

سجادی افزود: بنابراین در مجموع در سال گذشته ۶۸۸فقره با مبلغی بالغ ۳۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان متقاضیان تسهیلات  به شبکه بانکی معرفی شده اند

مدیریت جهادکشاورزی قاین با اشاره به خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان گفت:در سال گذشته  حدود ۱۶۴میلیاردتومان به بخش کشاورزی قاینات خسارت وارد شد .

وی افزود:در سال جاری نیز تاکنون ۲۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل و سرمای بهاره  به بخش کشاورزی قاینات  خسارت وارد شده است

مدیریت جهادکشاورزی قاینات سیاستهای بخش کشاورزی در سال ۹۶ شهرستان را آموزش وارتقاء دانش بهره برداران ،توسعه طرح های آبیاری تحت فشار وکم فشار وخطوط انتقال آب،توسعه کشت های  گلخانه ای ،نوسازی ناوگان مکانیزاسیون که بدون محدودیت تسهیلات پرداخت می شود،توسعه آبزی پروری با توجه به پتانسیل شهرستان،جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز،توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی مرتبط با محصولات  کشاورزی منطقه  ذکر کرد.

 سجادی  در بخش پایانی گفت:یکی از رسالت های دیگر جهاد کشاورزی بحث تنظیم بازار است که باتوجه به شرایط  ویژه کشور تنظیم بازار کار بسیار راحتی نیست اما با همکاری سایر نهادهای مرتبط  تقریبا نوسانات کمی در این زمینه داشته ایم که به موقع مدیریت شده است تا به مردم فشار زیادی وارد نشود.

وی بااشاره به اقدامات انجام شده د رزمینه تنظیم بازار گفت:توزیع حدود۳۰تن  سیب وپرتقال درنوروز۹۵ ،توزیع۲۰تن مرغ منجمد ،توزیع۴تن گوشت  قرمز منجمد و۲۵تن برنج در ماه رمضان از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار بوده است.

سجادی از توزیع حدود۵۰تن سیب وپرتقال ،۳۵/۵تن گوشت مرغ منجمد،نیم تن گوشت قرمز منجمد و۱۲۱تن برنج در نوروز۹۶خبرداد.

وی در پایان افزود:براساس ضریب اعتبارات  در سال ۹۵ حدود۱۷درصد اعتبارات ملی به شهرستان تخصیص داده می شود اما با زحمات همکاران توانسته ایم ۳۵درصد ضریب اعتبارات استان را در بین ۱۱شهرستان استان جذب کنیم.

حجت الاسلام مظاهری مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در جهادکشاورزی قاین در ابتدای جلسه  اظهارداشت:کارخبرنگاری کارسنگین وطاقت فرسایی است وهمه باید طوری کارکنیم که پاسخگوی حرف وخبری که جابه جا می شود باشیم.

وی افزود:انسان نباید زندگی اخروی خودرا برای آبادکردن زندگی برخی افراد تخریب کند وبایستی با صداقت  وکارش برای رضای خدا باشد.

وی گفت: خبرنگاران باید واقعیت های جامعه را به تصویر بکشند.

درپایان از خبرنگاران فعال شهرستان قاینات که در طول سال گذشته با جهاد کشاورزی قاین در حیطهاطلاع رسانی همکاری داشته اند تقدیر شد.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید