دانش‌آموزان دبیرستان قدسیه اسفدن، کمپوست خانگی تولید کردند. یک خلاقیت دانش آموزی

دانش‌آموزان دبیرستان قدسیه اسفدن، کمپوست خانگی تولید کردند.

دانش اموزان دبیرستان قدسیه اسفدن با هدف ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست ، کاهش حجم پسماندها و کمک به شهرداری اقدام به تهیه کمپوست خانگی کردند.

به گزارش اسفدن خبر ؛مدیر دبیرستان شبانه روزی قدسیه اسفدن گفت: دانش آموزان دبیرستان قدسیه اسفدن با هدف ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست ، کاهش حجم پسماندها و کمک به شهرداری اقدام به تهیه کمپوست خانگی کردند.

میرنظامی افزود: ۹۰ دانش آموز این آموزشگاه با راهنمایی دبیر درس جغرافیا با نحوه ساخت کمپوست خانگی با استفاده از برخی زباله ها و خاک آشنا شدند و اقدام به تولید این کود آلی برای تقویت درختان و گیاهان محوطه آموزشگاه کردند.

 

وی با بیان اینکه روزانه ۵ کیلوگرم زباله تر در این مدرسه تولید می شود افزود : تا کنون ۱۰۰ کیلوگرم کود کمپوست تولید کردیم که مقداری برای فضای سبز این آموزشگاه مصرف شده و مقداری هم در بین شهروندان اسفدن به فروش رسیده است که درآمد حاصل از این اقدام صرف هزینه های جاری آموزشگاه شده است.

میرنظامی گفت: با در نظر گرفتن اهمیت تفکیک زباله از مبدأ و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه، می توانیم شهری پاک، سبز و بی زباله داشته باشیم.