• در باره ما
  • تاریخ انتشار : 4 ژانویه دوشنبه 2016 ساعت 5:01:11

دست در دست هم دهیم به مهر شهر خویش را کنیم آباد
خداوند بزرگ را شاکریم که به ما توفیق خدمت به همشهریان فهیم وعزیزمان عنایت فرمود. و امیدواریم
بتوانیم گامی مثبت در جهت اعتلای منافع شهرمان بر داریم.
“پایگاه اطلاع رسانی اسفدن خبر “با همت وتلاش جمعی از دلسوزان برای درج انعکاس مباحث وموارد
موجود در شهرمان راه اندازی گردیده است.
در این راستا به توجه ،دقت نظر وارائه پیشنهادها وراهکارهای ارزشمند همه ی شما خوبان و فرهیختگان
نیازمندیم. برآن شدیم تا بتوانیم استعداد ها،توانمندی ها،حوادث،مشکلات،نیازمندی ها وهر آنچه را که شهر
وشهروندانمان با آن مواجه هستند را در این پایگاه پوشش دهیم.
وچشم امیدمان ابتدا به لطف وعنایت خداوند بزرگ وسپس به همه ی مسئولان ،بزرگان ودست اندرکارانی است
که دغدغه ای جزء خدمت به مردم همیشه در صحنه ی کشورمان وخاصه مردم شریف اسفدن ندارند.
فلذا ضمن تشکر از شما عزیزانی که در این پایگاه بازدید به عمل می آورید،خواهشمندیم هر آنچه را که
به بهبود وضعیت موجود کمک می کند ارائه فرمائید ویاری رسان خدمتگزاران بی ادعای شهرمان یاشید.

نظرات کاربران

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

ارسال نظر