عمليات زيرسازي وآسفالت معابر شهراسفدن پايان يافت شهردار اسفدن خبر داد:

عمليات زيرسازي وآسفالت معابر شهراسفدن پايان يافت

عمليات زيرسازي وآسفالت ۲۸هزار مترمربع از معابر خاكي شهر اسفدن به پايان رسيد.

به گزارش اسفدن خبر اسدالهی شهردار اسفدن با بیان این خبر گفت:باهدف بهبود وتسهيل در عبور ومرور ساكنين شهرك انقلاب ،ابوذر و رضويه ، زيرسازي وآسفالت تعدا ۱۶ خيابان با متراژ تقريبي ۲۸ هزار مترمربع انجام شد.
مهندس اسداللهي در ادامه خاطر نشان كرد؛در اين فاز زيرسازي وآسفالت خيابانهاي شهريار۱ و۴ – ولايت ۳۶ – مطهري ۹ – خيابانهاي شقايق و نيلوفر با اعتبار۲۴۱۰ ميليون ريال از محل بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ و اعتبارات جاري شهرداري تامين گرديده است.
شهدار اسفدن در پايان افزود خيابان عطارشرقي-شهريار۲ – رجايي ۷و۹ زيرسازي شده اما بدليل اصلاح شبكه ي آب شرب در فاز دوم آسفالت خواهدشد.به گفته ي وي در صورتيكه اصلاح شبكه آب شرب توسط آبفاي شهري تا پايان سال انجام شود اين شهرداري آمادگي آسفالت اين معابر را نيز دارد.