مردم ایران باردیگر در۷اسفند با حضورشان درپای صندوق های رای جواب دشمن را خواهند داد

آیت الله اصفهانی: همان طور که مردم درراهپیمایی روز۲۲بهمن به ندای رهبری لبیک گفتند ودر این راهپیمایی حضوریافتند، در ۷اسفند۹۴ضمن حضورباشکوه درپای صندوق های رای اصلح ترین را انتخاب خواهندکردوجواب دشمن را خواهندداد.

به گزارش اسفدن خبر به نقل از نسیم قاین، آیت الله اصفهانی امام جمعه قاین در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن تقدیر وتشکر ازمردم جهت حضوردرراهپیمایی ۲۲بهمن گفت:این روز عیدی بودکه ملت ایران آن را به بهترین وجه ممکن جشن گرفتند وهمان طور که در سال۵۷این انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید درراهپیمایی روزگذشته نیز با صلابت واستقامت به جهان ثابت کردند که هنوز هم پشتیبان انقلاب خود هستند.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی باکمک خداوند متعال وبادرایت ورهنمود های امام خمینی(ره)ومدیریت کنونی رهبر انقلاب پس از۳۷سال همچنان باصلابت واقتدار حفظ شده است گفت:ولایت فقیه نقش مهمی درپیروزی انقلاب داشته است واگر این ولایت فقیه ازابتدای انقلاب نبود همانند سایر کشورهایی که پس از ایجاد انقلاب مدت کوتاهی بیشتر دوام نمی آوردند شاید این انقلاب ما هم دوامی نداشت واین ماندگاری انقلاب ما به دلیل درایت های امام خمینی(ره)و رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه ای است.

آیت الله اصفهانی افزود: یکی دیگر از دلایلی که دردوام انقلاب موثر بوده است این است که رهبران ما به وعده هایی که به مردم می دهند عمل می کنندومثل آمریکا وسعودی ودیگر کشورها نیستند که پس از وعده دادن های خود اعلام انصراف کنند ورهبران ما هرچه وعده داده اند توانستند به وعده خود عمل کنند.

امام جمعه قاین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خطاب به کاندیداهای انتخابات گفت: براساس سخنان رهبری توجه داشته باشید که به مردم وعده هایی را که نمی توانید عملی کنید ندهید.

وی بااشاره به نامه۵۳امام علی(ع) به مالک اشترکه می فرمایند از دوستی با دشمنی که برای صلح با توآمده است دوری کن چراکه این دشمن همیشه دشمن است اظهارداشت:رهبر در زمان اجرای برجام بارها با صراحت در باره آمریکا سخن گفتندکه آمریکا کشوری است که وفا ندارد ودستور دادند که مواظب برجام وقراردادها باشید.

وی افزود:کدام رهبردردنیااست که ای قدرریزبین ونکته بین باشد ودشمن را کاملا بشناسد وهمان طور که امام علی (ع)به مالک اشتر می گوید از دشمن دوری کنیدایشان هم در خصوص آمریکا ودشمنی اش نکاتی را بیان فرموده اند؛ حالا که این برجام را به اتمام رسانده اید مواظب باشید که غفلتی در شما به وجود نیاید وبعد از غفلت پنجه ننگین خودرا برشما فرودکند.

خطیب جمعه قاین درادامه افزود: حضورمردم درراهپیمایی هایی که در طول سال در کشور انجام می شود پیام هایی دارد.

وی گفت: نوشته وپلاکاردهایی که مردم دراین راهپیمایی ها با خود دارند حامل درخواستهایی از مسئولین است ودر این نوشته ها به دنبال مادیات نیستند بلکه به دنبال اهداف اصلی که رهبری تعیین کرده اند می باشد وبه همه دنیا هم نشان می دهندکه ملت ایران همیشه از انقلاب ونظام خود دفاع می کند.

آیت الله اصفهانی با بیان اینکه آمریکا ودشمنان ما درآن سوی دنیا این حضورمردم را رصد می کنند گفت: مردم درراهپیمایی۲۲بهمن امسال هم به دشمنان ما وبخصوص آمریکا وآل سعود فهماندند که هر حرف وعمل آنها با چه واکنش هایی از سوی مردم مواجه خواهدشد.

خطیب جمعه قاین با تاکید بر حضور در انتخابات اسفند ۹۴گفت:انتخابات مجلس خبرگان وشورای اسلامی درسرنوشت کشور تاثیر گذارهستند وبسیار اهمیت دارند.

وی افزود: در انتخابات توجه داشته باشیم که افرادی را که طرفدار آمریکا هستند به مجلس شورای اسلامی وکسانی که نتوانند ازرهبری حفاظت کنندرا به مجلس خبرگان نفرستیم که این موارد ممکن است در وضعیت موجود کشورما تاثیر بگذارد.

امام جمعه قاین:ضمن تقدیروتشکر از شورای نگهبان که در رای مجدد به رد صلاحیت ویا احرازصلاحیت شدگان دقت بیشتری کردوحق شان را برای حضوردرانتخابات به آنهادادگفت: مردم هم باید از بین افراد تایید شده فرداصلح تر رابه مجلس خبرگان وشورای اسلامی بفرستند.

آیت الله اصفهانی خطاب به کاندیداها گفت: همه شما آداب ورسومات رادرتبلیغات می دانیدودرزمان تبلیغات به این موضوعات توجه داشته باشید وطرفداران هرکاندیدی نیز از بیان حرف وسخنانی که باعث اختلاف شود دوری ودر موقع انتخابات هرطرفداری از خوبی های کاندیداهای مورد نظرخود بگوید واز تخریب دیگری نیز خودداری نمایند.

خطیب جمعه قاین افزود: مردم بصیرت وآگاهی لازم رادارند واشخاص بسیار فهمیده ای هستند وهمان طور که درراهپیمایی روز۲۲بهمن به ندای رهبری لبیک گفتند ودر این راهپیمایی حضوریافتند در ۷اسفند۹۴ضمن حضورباشکوه درپای صندوق های رای اصلح ترین را انتخاب خواهندکردوجواب دشمن را خواهندداد.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید