پارک بوستان ، گریزگاهی برای فراغت شهروندان از دغدغه های روزمره

پارک بوستان ، گریزگاهی برای فراغت شهروندان از دغدغه های روزمره

در حال و هوای بهاری که شهروندان برای گشت و گذار و دمی رهایی از درگیری های روزمره، به جستجوی نقطه ای آرام می گردند، وجود مکانی که بتواند آدمیان را با زیبایی های طبیعت پیوند دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

پارک بوستان با وجود گل های بسیار زیبا و متنوع موقعیتی را فراهم نموده تا مسافران و شهروندان از این فضای زیبای طبیعی لذت برده و مشعوف شوند.