• کد خبر: 1986
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 21 می 2016

مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره)قاین:

پرداخت بیش از۳میلیارد و۷۰۰میلیون ریال زکات توسط مردم اسفدن

فارابی گفت: مردم شهر اسفدن از سال ۱۳۸۸تاکنون ۳میلیاردو۷۳۵میلیون و۶۰۰هزارریال زکات پرداخت کرده اند.

photo_2016-05-22_12-12-39

فارابی مدیرکمیته امداد قاین درجلسه زکات شهراسفدن با ارائه گزارشی از میزان زکات پرداختی مردم اسفدن گفت: با پرداخت زکات ،فقر مردم بر طرف می‌شود وقطعا بخشی از مفاسد اجتماعی که برخاسته از فقر حاکم بر جامعه است از بین خواهد رفت.

وی اظهارداشت:براساس سرشماری سال۱۳۹۰درشهراسفدن۹۱۴خانوارزندگی می کنندکه برابر۳۵۳۰نفرمی باشدوازاین تعداد۳۷۰نفرتحت حمایت کمیته امدادقاین می باشندوکمیته امداد بنا بروظیفه ای که برعهده دارد به این خانوارها کمک میکند.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت زکات اظهارداشت:ازسال ۱۳۸۸تاکنون ۳میلیاردو۷۳۵میلیون و۶۰۰هزار ریال توسط کشاورزان اسفدنی زکات پرداخت شده است وبراین اساس ۴۷۰میلیون ریال نیزتشویقی بابت ساخت مصلی دریافت داشته اند.

مدیرکمیته امدادقاین از اهداء ۵۵اصله درخت توسط کشاورزان اسفدن درجهت طرح شجره طیبه خبرداد.

فارابی در ادامه گفت: در شهراسفدن ۳۵۱خانوارمشترک صندوق صدقات هستندکه درسال گذشته مبلغ۷۲میلیون ریال صدقه پرداخت نموده اندکه سهم هر مشترک مبلغ۲۰۵هزارریال درسال می باشد .

وی افزود:۳۸درصد خانوار شهر اسفدن مشترک صندوق صدقات هستند.

DSC_1542

حجت الاسلام عبدالهی امام جمعه اسفدن دراین جلسه اظهارداشت: کلمه زکات ۳۲باردرقرآن آمده است و۲۷بار نماز همراه با زکات قید شده است واین نشان اهمیت موضوع می باشد .

وی افزود: نماز ارتباط با خدا وزکات ارتباط با بندگان خداست واگربخواهید به قرب الهی برسید باید هردوبال را داشته باشید .

عبدالهی گفت: باتوجه به آیات قرآن باید زکات پرداخت شود تا مال شان پاک وخود نیز تزکیه وپاک گردند.

دراین جلسه فلاحتی منتخب مردم قاینات وزیرکوه ورضوی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)نیزحضورداشتند ودر خصوص اهمیت زکات ونقش آن دراقتصاد کشور سخنانی بیان نمودند.

DSC_1530 DSC_1531 DSC_1536 DSC_1537 DSC_1538

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید