امام جمعه قاین:

کاندیداها وطرفدارانشان از تخریب یکدیگر بپرهیزند/نتایج تحریم خودکفایی ملت ایران بود

آیت الله اصفهانی گفت: همان طور که تحریم ها مارا به جایی رساند که توانستیم خودکفا باشیم ،اتفاقی نیفتد که سرازیر شدن کشورهای مختلف باعث شود که هنر وکار خودرا کنار بگذاریم وخورا وابسطه به خارج از کشورکنیم.

به گزارش اسفدن خبر  ، آیت الله سید مرتضی اصفهانی امام جمعه قاین در خطبه های این هفته نماز جمعه قاین ضمن دعوت مردم به تقوای الهی با توجه به انتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات یک امر سرنوشت ساز است به خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری که می تواند در سرنوشت رهبری هم تاثیر گذار باشد

 وی انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز در سرنوشت مملکت بسیار مهم وحساس دانست وافزود: این انتخابات می تواندقوتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

آیت الله اصفهانی بیان داشت: وظیفه شناسی وآگاهی نسبت به انتخابات یکی از مواردی است که باید مد نظر ما باشد وبدانیم که مجلس ونماینده ای که برای ما تعیین می شود چه کارهایی از او ساخته است.

امام جمعه قاین با اشاره به خصوصیات یک نماینده انتخابی در حوزه هر شهرستانی گفت:در انتخاب نماینده برای شهرستان این موارد مد نظر باشد که شخصی را به مجلس بفرستیم که بتواند از حق وخواسته مردم در مجلس دفاع کند.

انقلابی بودن،داشتن ایمان به خدا ورسول خدا ومعتقد بودن به اصل واساس انقلاب از ویژگی های یک نماینده است که در انتخاب نماینده مجلس باید مد نظر داشته اباشیم.

وی افزود:این شخص که به عنوان نماینده مردم انتخاب می شودباید خدمتگزار باشد وحق مردم را بتواند بگیرد واین یکی از مطالبات ما از نماینده است.

مردم باید نسبت به شخصی که انتخاب می کنند شناخت کامل داشته باشند وعلاوه براینکه خود باید بصیرت داشته باشند نماینده بصیری را هم انتخاب کنند.

خطیب جمعه قاین با توصیه به حضور حداکثری در انتخابات گفت: برخی به بهانه اینکه کاندید مورد نظر آنها در این دوره نیست ازشرکت درانتخابات کناره گیری نکنند بلکه با حضور خودباید یک انتخابات خوبی را رقم بزنند.

وی از همه کاندیداها وطرفدارانشان خواست که در خصوص رقیب وطرفدارانشان از بدگویی بپرهیزند.

آیت الله اصفهانی تصریح کرد،شخصی که برای کرسی مجلس کاندیدشده است از سوی شورای نگهبان تایید شده است وشما مردم هم باید از بین این اشخاص بهترین ها را که می تواند از حق شما وشهرتان دفاع کند انتخاب کنید.

وی افزود:اگر مسئولین ما ومسئولین نظامی وانتظامی ورهبری امروز افتخار می کنند که کشور امنی داریم یقین بدانید این به دلیل پشتیبانی شما مردم بوده است که می توانند کارهای مهم وارزشمندی را انجام دهند.

خطیب جمعه قاین بااشاره به نتایج هیئت مذاکره کننده وآنچه که در برجام به وجود آمد گفت: رهبری از تیم مذاکره کننده تشکر کردند وفرمودند که این برجام نباید مارا وابسطه به کشورهای اروپایی کندوبراساس همین صحبتهای رهبری همان طور که تحریم ها مارا به جایی رساند که توانستیم خودکفا باشیم اتفاقی نیفتد که سرازیر شدن کشورهای مختلف  به سمت کشورماباعث شود که هنر وکار خودرا کنار بگذاریم وخورا وابسطه به خارج از کشورکنیم.

وی بیان داشت:از مهمترین نتایج تحریم ها بدست آوردن پیشرفتهای علمی وبه خصوص اقتصاد مقاومتی است که باید دراین زمینه گام های موثرتری برداریم وفقط متکی به کشورهای دیگر نباشیم.

 وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به دوکشور ایتالیا وفرانسه گفت: صحبتهای خوبی دراین سفر انجام شد وامیدواریم این سفر نتیایج خوبی هم داشته باشد

خطیب جمعه قاین با اشاره به رزمایش نیروهای دریایی گفت: برگزاری این رزمایش ها بر اقتدار کشورمی افزاید وبا انجام این رزمایشهاگوشه ای از سلاح های ساخت کشوررا به دشمنان نشان می دهند که جای بسی تقدیر وتشکر دارد.

نسیم قاین

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید