آرشیو روزانه "۲۴ فروردین, ۱۳۹۷"

امام جمعه اسفدن :

تمرکز دشمن بر ضربه زدن به اقتصاد کشور است

حجت الاسلام عبدالهی گفت: امروز دشمن بر روی ضربه زدن به اقتصاد کشور متمرکز شده و تصور می کند که از این طریق می تواند مردم ایران را به زانو در اورد که این برنامه دشمن همت دو چندان مسئولان ...