آرشیو ماهیانه "بهمن, ۱۳۹۷"

نمایشگاه خاوران شناسی در مقاطع ابتدایی مدارس اسفدن

طرح استانی خاوران شناسی با هدف آشنایی دانش آموزان با آداب ورسوم قدیم اسفدن در مقاطع ابتدایی برگزار شد به گزارش اسفدن خبر، طرح استانی خاوران شناسی با هدف آشنایی دانش آموزان با آداب ورسوم قدیم قاین در مقاطع ابتدایی شهرستان ...

سومین شماره نشریه بازتاب شرق

بنام خدا با توکل بر خداوند سبحان و تشکر از همراهی, مساعدت و مشاوره ی نیک اندیشان, اساتید محترم دانشگاه و...که در تداوم چاپ این نشریه ما را مورد لطف قرار می دهند و همچنین قدر دانی از زحمات و پشتکار ...