۴۲ درصد کاندیدای خراسان جنوبی تأیید صلاحیت شدند/ ۳۲ درصد عدم احراز

پرونده بررسی صلاحیت ۱۰۰ نفر از کاندیدای خراسان جنوبی در هیئت‌های نظارت در حالی بسته شد که ۴۲ درصد کاندیدا تأیید صلاحیت شدند.

13941024000184_PhotoA

به گزارش اسفدن خبر ، ساعت دو بامداد امروز هیئت نظارت انتخابات خراسان جنوبی نتیجه بررسی صلاحیت ۱۰۰ نفر از کاندیدای استان در چهار حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات استان اعلام کرد تا در اختیار فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه قرار گیرد.

در خراسان جنوبی برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰۲ نفر کاندیدا شده بودند که دو نفر در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی انصراف دادند و پرونده بررسی ۱۰۰ نفر به هیئت نظارت استان رفت.

پس از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت استان در مجموع ۴۲ نفر تأیید صلاحیت، ۳۲ نفر عدم احراز، ۲۳ نفر رد صلاحیت و پنج نفر انصراف داده‌اند.

بررسی صلاحیت‌ها در دفتر نظارت انتخابات خراسان جنوبی شامل کل ثبت‌نامی‌ها غیر از انصرافی‌های مرحله هیئت اجرایی بوده است، یعنی چه آنهایی که توسط هیئت‌های اجرایی رد و چه تأیید شده‌اند.

تحلیل آماری بررسی صلاحیت‌ها در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی که در گفت‌وگو با سرپرست اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری و مسئول هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی بوده به شرح زیر است:

* حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی

* مرحله هیئت اجرایی

کل کاندیدا: ۲۸ نفر

انصرافی‌ها در مرحله هیئت اجرایی: ۲ نفر

تعداد بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی: ۲۶ نفر

رد شده‌ها در هیئت اجرایی: یک نفر

تأیید شده‌ها در هیئت اجرایی: ۲۵ نفر

* مرحله هیئت نظارت:

تعداد کل کاندیدای بررسی شده در هیئت نظارت: ۲۶ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت نظارت: ۱۰ نفر- ۳۹ درصد

عدم احراز در مرحله نظارت: ۱۱ نفر-۴۳ درصد

رد صلاحیت‌ها در مرحله نظارت: ۴ نفر- ۱۵ درصد

انصراف در مرحله نظارت: یک نفر- ۳ درصد

* حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی

* مرحله هیئت اجرایی

کل کاندیدا: ۲۵ نفر

تعداد بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی: ۲۵ نفر

رد شده‌ها در هیئت اجرایی: ۳ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت اجرایی: ۲۲ نفر

* مرحله هیئت نظارت:

تعداد کل کاندیدای بررسی شده در هیئت نظارت: ۲۵ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت نظارت: ۱۱ نفر-۴۴ درصد

عدم احراز در مرحله نظارت: ۷ نفر-۲۸ درصد

رد صلاحیت‌ها در مرحله نظارت: ۶ نفر-۲۴ درصد

انصراف در مرحله نظارت: یک نفر-۴ درصد

* حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی

* مرحله هیئت اجرایی

کل کاندیدا: ۲۲ نفر

تعداد بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی: ۲۲ نفر

رد شده‌ها در هیئت اجرایی: ۲ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت اجرایی: ۲۰ نفر

* مرحله هیئت نظارت:

تعداد کل کاندیدای بررسی شده در هیئت نظارت: ۲۲ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت نظارت: ۰۱ نفر-۴۵ درصد

عدم احراز در مرحله نظارت: ۹ نفر-۴۱ درصد

رد صلاحیت‌ها در مرحله نظارت: ۳ نفر-۱۴ درصد

* حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی

* مرحله هیئت اجرایی

کل کاندیدا: ۲۷ نفر

تعداد بررسی صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی: ۲۷ نفر

رد شده‌ها در هیئت اجرایی: ۳ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت اجرایی: ۲۴ نفر

* مرحله هیئت نظارت:

تعداد کل کاندیدای بررسی شده در هیئت نظارت: ۲۷ نفر

تأیید شده‌ها در هیئت نظارت: ۱۱ نفر- ۴۱ درصد

عدم احراز در مرحله نظارت: ۵ نفر- ۱۹ درصد

رد صلاحیت‌ها در مرحله نظارت: ۱۰ نفر- ۳۷ درصد

انصراف در مرحله نظارت: یک نفر-۳ درصد

بر این اساس از نظر درصد تأیید صلاحیت در هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با ۴۵ درصد بالاترین میزان و حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و خوسف با ۳۹ درصد کمترین میزان را داشته است.

از نظر عدم احراز در هیئت‌های نظارت نیز حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با ۴۱ درصد بالاترین میزان و حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان با ۲۸ درصد کمترین میزان را داشته است.

از نظر رد صلاحیت در هیئت‌های نظارت نیز حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه با ۳۷ درصد بیشترین و حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با ۱۴ درصد کمترین میزان را داشته است.

از نظر انصرافی در هیئت های نظارت نیز حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه انصرافی نداشت و حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان با چهار نفر بیشترین انصرافی را داشته است.

به گفته مسئول هیئت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی کاندیدای معترض از امروز به مدت ۳ روز فرصت اعتراض کتبی با درج در فرم های مخصوص دارند.

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند تصریح کرد: نماینده هیئت نظارت بر انتخابات در فرمانداری بیرجند مستقر است تا شکایات افراد را از کاندیدای معترض و نمایندگان قانونی آنان که وکالت در این خصوص دارند دریافت کند.

فارس

نظرات کاربران

دیدگاه ها بسته شده اند.