آرشیو "گالری"

نگاهی به طبیعت زیبا و بکر پایکوه از دریچه دوربین

باران های اخیر اگرچه در برخی مناطق کشور باعث وقوع سیلاب شد و مشکلات فراوانی را به همراه داشت و متاسفانه منجر به جان باختن و مصدومیت شماری از هموطنان ایرانی شد، اما با این حال باعث احیای دوباره طبیعت ...