نوشته هایی با برچسب "خط مشی کمیته امداد مبتنی بر اصل عدالت ، رفاه ،عزت نفس و کرامت خانواده های نیازمندست"

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)دردیداربا امام جمعه اسفدن:

خط مشی کمیته امداد مبتنی بر اصل عدالت ، رفاه ،عزت نفس و کرامت خانواده های نیازمندست

رضوی خط مشی کمیته امداد را مبتنی بر اصل عدالت ، رفاه ،عزت نفس و کرامت خانواده های تحت حمایت ذکر کرد. به گزارش اسفدن خبر ، رضوی مدیرکل کمیته امداد استان  به همراه فارابی مدیر کمیته امداد شهرستان قاین  ، با ...