نوشته هایی با برچسب "دق اسفدن"

پیگیری ثبت دشت و دق اسفدن در فهرست آثار طبیعی کشور

ثبت دشت شقایق و دق اسفدن در فهرست آثار طبیعی کشور پیگیری می شود. به گزارش اسفدن خبر، مسئول ثبت میراث های طبیعی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی امروز در بازدید از این دو اثر گفت: این دو مکان به دلیل ...