نوشته هایی با برچسب "قاین رتبه دوم خراسان جنوبی در قبولی کنکور را کسب کرد"

مدیرآموزش وپرورش قاین در همایش تجلیل از برترین های کنکور:

قاین رتبه دوم خراسان جنوبی در قبولی کنکور را کسب کرد

رضایی گفت:شهرستان قاین باکسب104رتبه زیرهزار درکنکورسراسری سال94مقام دوم استان را داشته است. به گزارش اسفدن خبر  ، آصف رضایی مدیر آموزش وپرورش قاین در یازدهمین همایش تجلیل از برترین های کنکور94درقاین گفت:هدف اصلی ما از برگزاری اینگونه جلسات معرفی دانشجویان به عنوان ...