نوشته هایی با برچسب "مصلی اسفدت"

تکمیل مصلی اسفدن نیازمند یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار است

رئیس هیئت امنای مصلی شهر اسفدن با بیان اینکه تاکنون مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان در پروژه مصلی هزینه شده است، گفت: تکمیل این پروژه نیازمند یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار است. به گزارش اسفدن خبر ؛محمدرضا غیرتی، رئیس هیئت ...