امام جمعه قاین:

اصل اساسی در انتخابات، حضور حداکثری مردم است

آیت الله اصفهانی گفت:حضورمردم درانتخابات براقتدارملت ایران می افزاید واصل واساس درانتخابات همین حضور حداکثری است .

به گزارش اسفدن خبر به نقل از نسیم قاین  ، آیت الله سیدمرتضی اصفهانی امام جمعه قاین در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن دعوت مردم به تقوای الهی با بیان اینکه در موقعیت بسیار حساسی در این هفته انتخاباتی قرارداریم گفت: بارها درخطبه های نمازجمعه بیان شده است که کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی که در این انتخابات باهمدیگر به رقابت می پردازند به تایید شورای نگهبان رسیده اندومردم هستند که باید بهترین واصلح ترین را انتخاب کنند .

وی افزود: خواهش ما ازهمه کاندیداها وطرفدارانشان این است که یکدیگر را تخریب نکنند ودرجلسات خود به بیان دیدگاهها وبرنامه های خود بپردازندواز تخریب کاندیداهای دیگر بپرهیزند.

امام جمعه قاین بابیان اینکه هرکس آزاد است وآزادانه می تواند درانتخابات شرکت کندگفت: هرکس اختیارخودرا دارد که  آزادانه در انتخابات شرکت کندوبرای خودنماینده ای انتخاب کند ومردم هم دراین انتخابات توجه داشته باشند که اصلح ترین را برگزینند.

آیت الله اصفهانی در ادامه سخنان خود گفت: توجه داشته باشید که هرکس که فقه رابداند یا فکری را داشته باشد نمی تواند کشور را اداره کند واداره کشور علم سیاسی،علم کشورداری وعلمی که بتواند منافع مسلمانان را به دست بیاورد و… می خواهد ونمی توان گفت که تمام ویژگی ها در یک فرد نهفته است اما باید دراین زمینه دقت بیشتری داشته باشیم.

خطیب جمعه قاین درخطبه دوم نمازجمعه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)گفت:تمام افرادی که دراین انتخابات صلاحیت آنها تایید شده است مورد احترام هستند وطرفداران آنها از تخریب یکدیگر بپرهیزند تا درآینده وبعد از انتخابات دچار شرمندگی نشوند.

امام جمعه قاین افزود: درانتخاب نماینده خود دقت داشته باشیم که اگرچنانچه فرصتی ازطرف آمریکا به وجودآید وخواسته باشد درکشور نفوذکند اطمینان داشته باشید که نماینده ما جزء افرادی که به سمت آمریکا خواهند رفت وبه جمهوری اسلامی پشت خواهند کرد،نباشد ومجلس ششم انتخابات دوباره تکرارنشود.

وی گفت: برنامه هایی که دراین مدت از صدا وسیما درزمینه انتخابات ووقایع آن درگذشته پخش می شود می تواند برای ما درس عبرت باشد وبدانیم که چه کسانی درمجلس ششم بودند ودراین زمینه دقت بیشتری داشته باشیم.

آیت الله اصفهانی با اشاره به سخنان اخیررهبری گفت: تمام سخنان رهبر باید برای ما ملاک باشد ودرانتخاب نماینده به ملاک هایی که رهبری بیان فرموده اند توجه داشته باشید.

وی درپایان اظهارداشت:حضورمردم درانتخابات براقتدارملت ایران می افزاید واین که ایران به عنوان مقتدرترین کشورهای جهان معرفی می شود به واسطه همین پشتیبانی ملت از این نظام است واصل واساس درانتخابات همین حضور حداکثری است .

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید