• کد خبر: 2430
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 29 آگوست 2016

تخريب شوراها كج سيلقگي سیاسی استاندار است/ دولت دچار ناتواني شده است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قاین گفت:به نظر من تخریب شورا هاآن هم توسط نماینده ارشد دولت در استان یک نوع کج سلیقگی سیاسی است.

سعید شهرستانی عضو شورای شهر قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن در باره اظهارات استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری شهر طبس گفت: هدف از بوجود آمدن شورا هابرآورده شدن خواسته های شهروندان درسایه تعامل با مسئولین به ویژه استانداران است.

وی افزود: به نظر من تخریب شورا هاآن هم توسط نماینده ارشد دولت در استان  یک نوع کج سلیقگی سیاسی است.

شهرستانی بیان داشت: به نظر می رسد این هجمه استاندار به نوعی ناتوانی در حل خواسته های شوراهاست که دست پس گرفته اند که پیش نیفتند.

نائب رئیس شورای شهر قاین اظهارداشت:استاندار با این گفتمان میخواهد به نوعی ارتباط خویش را با شورا ها که بازهم در کل ارتباط با مردم است را قطع نماید .

شهرستانی با بیان این که در انتصابات اخیر استاندار خراسان جنوبی به نوعی بی احترامی را نیز شاهد بوده ایم اظهارداشت:این نوع سخن گفتن به نوعی عجز دولت در حل مشکلات فراروی شوراها را که تاکید می کنم همان خواسته مردم است را می رساند.

وی بیان داشت:من فکر میکنم جناب استاندار شمشیر را از رو بسته که این اقدام هرگز جواب نمیدهدواگراین حرف ایشان مستند باشد و رسانه ها ویرایش نکرده باشند معتقدم دولت با این انتصاب خویش در استان فهیم خراسان جنوبی تیر خلاصی رو بر پیکره بیجان خویش وارد نموده است که ثمره آن را در اردیبهشت شاهد خواهیم بود.

عضوشورای شهر قاین افزود: مشخص است استاندار محترم مشاورین ناتوان وبی اطلاعی را گسیل نموده است .

شهرستانی اظهارداشت:اگر استاندار معتقد است که در شوراها اتفاقات خارج از عرف نمایان است بسم الله. من هم در رکاب ایشان درخدمتم تا متهم رو پیدا کنیم وگرنه درآن  دنیا یقه ایشان را خواهم گرفت .

عضوشورای شهر قاین گفت: شورا همانند یک کشتی است که شهر دار ناخدای آن است وبه تعبیری شورا یک مسیر بازکن وپاک ساز مسیر وموانع، بر سرراه شهرداران است واگر به درستی حمایت شود می تواند گام های موثری برای شهردار که منتخب شوراست بردارد ونهایتا خدمات شهرداری را مردم از شهردار می خواهند نه شورا .

شهرستانی با اشاره  به موضوع حقوق اعضای شورا که در سخنان استاندار به آن اشاره شده است گفت:جمع حقوق بنده وبرادرانم وحقوق بازنشستگی پدرم به حقوق یک ماهه استاندار هم نمی رسد .

وی افزود:کل اعتبار شورای شهر قاین در یکسال برای هفت عضو به اندازه حقوق و مزایای یکسال استاندار هم نیست.

نائب رئیس شورای شهر قاین در خصوص استخدامی ها در شهرداری گفت:

استخدامی به هیچ وجه نداشته ایم کما اینکه اگر تعدادی بسیار اندک جذب شده اند نیروهای فصلی وشرکتی بوده اند که توسط شهرداری انجام شده و شورا دخالتی در امورات داخلی شهرداری نداشته است.

وی در پایان گفت:استاندار عزیز:

ما برای وصل کردن آمدیم وشما دنبال فصل کردن هستید.

وبدانید در این راه ناکام خواهید ماند .

جناب استاندار با اینگونه نشستها وصحبتها

آب را در اسیاب مخالفان شوراها میریزدکه خواسته دشمن است.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید