امام جمعه قاین:

توجه مسئولین به اقتصاد مقاومتی در عمل باشد نه شعاری/۱۲فروردین روزمحقق شدن جمهوری اسلامی

آیت الله اصفهانی گفت: امیدواریم سال۹۵که به نام سال اقتصاد مقاومتی،اقتداروعمل نامگذاری شده است فقط شعاری برای مسئولین نباشد.

به گزارش اسفدن خبر ، آیت الله سیدمرتضی اصفهانی امام جمعه قاین درخطبه های اولین نماز جمعه قاین درسال۹۵ضمن تبریک سال جدید به همه همشهریان ودعوت به تقوای الهی گفت: درهمه حال تقوای الهی را فراموش نکنید وبه یاد خدا باشید ونگذارید که عمرما چراگاه شیطان باشد.

امام جمعه قاین با اشاره به سالروز ولادت حضرت زهرا(س)در ۱۱فروردین وهمچنین۲۹اسفندامسال گفت: امسال درآغازین روزهای بهاری سال رابا ولادت حضرت زهراآغاز می کنیم وانشاء الله دراین سال که آغازوپایان آن باولادت حضرت زهرا(س)عجین شده است برکات ورحمات آن را به خوبی وخوشی داشته باشیم.

خطیب جمعه قاین با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س)سیده نساء العالمین از زمان حضرت آدم تا قیامت است گفت: این افتخاراست که نسل پیغمبرآخرالزمان از حضرت زهرا(س)است وسرچشمه این نسل حضرت زهراست ومهدی موعود که جهان را پراز عدل ودادمی کند وشیعه وسنی هم براین گواهی داده اند از نسل فاطمه زهرابه وجودآمده است.

آیت الله اصفهانی با تاکیدبربرگزاری جلسات وجشن های باشکوه ودرشأن حضرت زهرا(س)درایام ولادت این بانوی بزرگوارگفت:امت باید از ائمه درزندگی خود الگو بگیرند وبانوان نیزهمسرداری را از حضرت زهرا (س)بیاموزند.

وی افزود: هیچ گاه درتاریخ دیده نشده است که حضرت زهرا(س)نسبت به تجملات وزیبایی هایی دنیا علاقه ای نشان دهد وساده زیستی ایشان باید درزندگی ما مورد توجه قرارگیرد.

امام جمعه قاین دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال۹۵به نام سال اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل گفت: مسئولین ما توجه داشته باشند که این نامگذاری فقط برای شعاردادن نیست وباید درعمل مسئولین به مسئله اقتصادمقاومتی توجه ویژه داشته باشند.

 وی افزود: رهبری بارها درسخنانشان چه درسال گذشته وچه درسال جدید برمسئله اقتصادمقاومتی تاکیدداشته اند وبارها گفته اند اگر می خواهید دشمنان برشما حکومت نداشته باشند اقتصادمقاومتی را درکشوررونق دهید وبه سمت تولیدات داخلی برویدوباجدیت وتلاش خودتان هم اجازه ندهید که دشمن به کشورما نگاه سوء داشته باشد ونگذارید که این تاکیدات رهبری براقتصاد مقاومتی برزمین بماند.

آیت الله اصفهانی ضمن تاکید مجدد برسخنان رهبری دراین خصوص گفت: همان طور که رهبر فرموده اند آمریکا دشمن مابوده است وخواهد بود ومطمئن باشید که به عهد وپیمان خود وفا نخواهد کرد وهرگز به قانون های خود پایبند نیستند ویقین بدانید که با عوض شدن دولت امریکابسیاری از این تعهدات خود را هم زیرپاخواهند گذاشت وچه بهتر که دربحث خودکفایی واقتصادمقاومتی به خود متکی باشیم ووابسته به آمریکا نباشیم وتحریم های آن ها هم اثری در وضعیت اقتصادی ما نداشته باشد.

امام جمعه قاین درادامه با اشاره به ۱۲فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران گفت: ۱۲فروردین روز محقق شدن جمهوری اسلامی است که این آری گفتن وحضور بیش از۹۸درصدی مردم درپای صندوق های رای درفروردین۵۸درجهان بی نظیربوده است.

وی درپایان ضمن محکوم کردن جنایات آل سعود برعلیه مردم بی گناه یمن گفت: امیدواریم مسئله آتش بستی که آل سعود مطرح کرده است  وفهمیده است که نتیجه این حملات چیزی جزشکست برای خودش نبوده است به نتیجه مطلوبی برسد .

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید