حماسه آفرینی مردم شهر اسفدن در انتخابات ۷اسفند+تصاویر

مردم شهراسفدن از توابع قاین با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر را رقم زدند.

به گزارش اسفدن خبر ، مردم شهر اسفدن با حضور درپای صندوق های رای حماسه ای دیگررادرتاریخ شهر اسفدن در اسفند۹۴به ثبت رساندند.

دراین روز پیروجوان،زن ومردبا حضور در شعب اخذرای وبا آری گفتن به لبیک رهبر وحضورحداکثری خود دشمن را ناامیدتر از قبل کردند.

photo_2016-02-26_18-32-52 photo_2016-02-27_12-40-46 photo_2016-02-27_12-40-51 photo_2016-02-27_12-40-57 photo_2016-02-27_12-41-01 photo_2016-02-27_12-41-06 photo_2016-02-27_12-41-09 photo_2016-02-27_12-41-12 photo_2016-02-27_12-41-15 photo_2016-02-27_12-41-18 photo_2016-02-27_12-41-20 photo_2016-02-27_12-41-23 photo_2016-02-27_12-41-26 photo_2016-02-27_12-41-29 photo_2016-02-27_12-41-31 photo_2016-02-27_12-41-34 photo_2016-02-27_12-41-37

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید