امام جمعه اسفدن:

شهدای هسته ای نمادپیشرفت،علم،شجاعت وایمان/پیشرفت اقتصادی درسایه توجه به تولیدات داخلی

حجت الاسلام عبدالهی گفت:ماهرکجاکه به توان خود اعتماد کردیم پیشرفت کرده ایم ودراقتصادهم اگرعزممان راجدی بگیریم ودست دردست هم دهیم می توانیم اقتصادمان راشکوفاکنیم.

به گزارش اسفدن خبر ، حجت الاسلام عبدالهی امام جمعه اسفدن در خطبه های این هفته نمازجمعه اسفدن ضمن دعوت مردم به تقوای الهی با اشاره به مناسبتهای هفته وفرارسیدن ایام ماه رجب گفت: دراین ایام شب لیله الرغائب را درپیش داریم وامیدوارم خداوند توفیق شب زنده داری را به همه مومنین عنایت فرماید ومردم هم با توجه به اعمال این ماه از برکات آن نهایت استفاده را داشته باشند.

وی بااشاره به سالروزقطع رابطه سیاسی با آمریکا گفت: قطع رابطه سیاسی با آمریکا موجب بقای انقلاب ونعمتی برای انقلاب ما بود وما همه از آن استقبال می کنیم.

خطیب جمعه اسفدن روز ملی فناوری هسته ای را یکی از روزهای غرور آفرین ملت ایران دانست وگفت:دراین ایام همه ساله جهت اعلام دستاوردهای هسته ای ایران مراسمی برگزار می شود ومسئولین باید بدانندکه پیشرفتهای هسته ای حاصل تلاش واستقامت ملت وجانفشانی های شهدا به خصوص شهدای هسته ای است.

وی افزود: پایداری ملت ایران برسرمسئله هسته ای تاریخ را شرمنده خودکردوشهدای هسته ای نمادپیشرفت،علم،شجاعت وایمان هستندوشهدا سندمظلومیت ایران اسلامی هستندکه باخون خود چرخه هسته ای کشوررازنده نگه داشته اند.

حجت الاسلام عبدالهی اظهارداشت:امروز ببینیدشیاطین عالم به هردری می زنندکه انقلاب مارا به زانو درآورندوراههای زیادی را هم امتحان کرده اندازجنگ۸ساله گرفته تا تحریم وتروردانشمندان هسته ای واینها به دلیل اینکه ازپیشرفت علمی کشورمی ترسند دست به ترورمی زنند.

 

اینها ازالگوشدن انقلاب برای کشورهای دیگر وحشت دارندوبه فرموده رهبری ما به کوری چشم استکبار این راه را باقوت ادامه خواهیم داد وپیشرفت علمی کشورخودرا به رخ دشمنان خواهیم کشید.

عبدالهی افزود:این علم درکشور بومی شده وقادربه حذف آن نیستندوجوانان ما سینه به سینه این علم را منتقل خواهندکردوراه آنهارا به قدرت ادامه خواهند داد

وی با اشاره به پیشرفت های هسته ای ایران گفت:اوباما خودش اعتراف کردکه ما نمی توانیم جلوی  ایران هسته ای رابگیریم واگر می توانستیم پیچ ومهره های آن را درمی آوردیم

 

خطیب جمعه اسفدن درادامه سخنان خود اظهارداشت:ماهرکجاکه به توان خود اعتماد کردیم پیشرفت کرده ایم درنانو،درسلولهای بنیادین،،درموشک های دوربرد،درهوافضاوفناوری هسته ای ودراقتصادهم اگرعزممان راجدی بگیریم ودست دردست هم دهیم می توانیم اقتصادمان راشکوفاکنیم

وی افزود:نبایدمنتظردشمن بودکه گرهی ازکارماوا کند،تانگاه ما به آمریکاست به جایی نمیرسیم ومشکلات ماحل نخواهدشد.

تنهاراه حل مشکلات درداخل است واین را بایدباورکردوراه حل دربرجام وپسابرجام نیست.

 

حجت الاسلام عبدالهی تصریح کرد؛تجربه تاریخی ایران ازمصدق تاکنون نشان داده که مسیراعتماد به آمریکاودیگرشیاطین عالم عقیم است وآنچنان  دستاوردی که منتظر آن هستیم نخواهد داشت.

وی همچنین درخطبه های این هفته به سالروز شهادت شهید آوینی وولادت امام محمدباقر نیز اشاراتی نمود.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید