عاشورا در اسفدن

برگزاری مراسم عزاداری در روز عاشورای حسینی در شهر اسفدن ” به روایت تصویر ”

photo_2016-10-15_10-24-29 photo_2016-10-15_10-24-00 photo_2016-10-15_10-24-46 photo_2016-10-15_10-24-49 photo_2016-10-15_10-25-02 photo_2016-10-15_10-25-12 photo_2016-10-15_10-24-23 photo_2016-10-15_10-24-11 photo_2016-10-15_10-24-06

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید