• کد خبر: 1449
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

مدیرکل سازمان تبلیغات خراسان جنوبی درجمع مردم اسفدن:

نبایدبه کسانی که انحراف مستقیم ازخط ولایت رادارند اجازه دهیم پشت تریبون بیایند وبرای من وشما حرفی بزنند

حجت الاسلام لطفیان گفت:این تریبون تریبون مقدسی است ونباید از این تریبون سخنان مخالف رهبری به گوش برسد ومن تعجب می کنم کسانی که سرسفره شماها بزرگ شده اند وباپول شماها رشد کرده اند امروز در این مکان عَلَم مخالفت با جریان ولایت وحزب الله را سرمی دهندجای بسی تعجب است !!!

photo_2016-02-23_21-18-54

به گزارش اسفدن خبر  ، حجت الاسلام کاظم لطفیان مدیرکل سازمان تبلیغات خراسان جنوبی شب گذشته درجمع مردم اسفدن با تسلیت ایام فاطمیه گفت:آنچه درباره حضرت زهرا(س) شنیده ایم باآنچه وجود نازنین حضرت زهراست فاصله فراوانی دارد.

وی افزود:اولین چیزی که پیامبردرباره زهرای اطهر فرموده اند که همه ما به آن آگاهی داریم این است که  فاطمه پاره تن من است واین تعبیر تعبیر نادرستی نیست تعبیر نارسایی است چون هرفرزندی به طور طبیعی پاره تن پدر ومادر خود است.

مدیرکل سازمان تبلیغات درادامه گفت: یکی از اندیشمندان اهل سنت دریکی از کتب خود ودرتفسیر این مطلب آورده است که اشتباه است بگوییم فاطمه پاره تن پیامبر است بلکه باید بگوییم فاطمه قطعه ای از وجود پیامبر است

وی با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س)گفت:روزشهادت حضرت فاطمه(س) روز شهادت پیغمبر (ص)وروزشهادت امیرالمومنین(ع) وروز شهادت اسلام است چراکه هسته مرکزی وجود پیغمبر حضرت زهراست

حجت الاسلام لطفیان درادامه بیان داشت:پیغمبراسلام  به حضرت علی فرمودند تو دارای ۲رکن اساسی در زندگی هستی یک رکن این زندگی پیغمبرخداست ورکن دیگر حضرت زهراست وفرمودند یک رکن به زودی ازبین خواهد رفت که وجود حضرت پیغمبر بودو توصیه های فراوانی در مورد رکن دیگریعنی حضرت زهرا هست که مردم قدر شناسی نکردند.

مدیرکل سازمان تبلیغات استان با بیان اینکه مافاطمه زهرا(س)را تنها به عنوان همسر علی(ع) ومربی خوب برای فرزندانش می شناسیم واینها درست است اما خانه فاطمه تنها محل تربیت فرزندان وزندگی نبود بلکه خانه حضرت فاطمه دانشگاهی است که درطول تاریخ خوش درخشید وزهرا یعنی درخشنده ونوری که حضرت فاطمه در این کشور به واسطه  هدایت ورهبری علی گونه دوفرزند ایشان یعنی امام ورهبری داشته اند وآیا درخشندگی انوار حضرت زهرا چیز دیگری می تواند باشد؟

وی تصریح کردحضرت زهرا (س) پرسشگری را درحوزه رفتارجامعه اسلامی رونق دادو این زن فرصت پرسشگری را نسبت به دستگاه خلافت به وجود می آورد وگاهی به آنها بی اعتناست وگاهی جریان خلافت را توبیخ وگاهی تنبیه می کند.

لطفیان افزود:این بی احترامی که نسبت به کدخداهای امروزدنیا وجود دارد برگرفته از همین مشی سیاسی حضرت زهراست ،ما تنزل غرب را به واسطه درسی که از مشی سیاسی حضرت زهرا آموختیم به چالش کشیدیم

وی افزود:کشورما آمریکارا به زانودرآورده است وعده ای که می گویند آزادی نیست این انتخابات وگرایش های مختلفی که با شما صحبت می کنند اگرآزادی این نیست ،آزادی را ازکجا میخواهند بیاورند؟

وی گفت: برخی  صدور افراطی گری وهابی که تبدیل به تکفیر شده است واختاپوس داعش که حمام خون راه انداخته است را نمی بینند اما اگر یک قاچاقچی جانی درایران به سزای عملش برسد دم از حقوق بشر می زنند

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برخی از سخنرانی هایی که توسط افراد خاص در پشت تریبون ها صورت می گیردگفت:آنچه در کشور داریم به برکت انقلاب اسلامی است وحتی مشاور امنیت ملی آمریکا درخصوص رهبری می گوید آنقدر دقیق هدایت ورهبری میکند که ماهم باورمان شده است از ماورا الهام می گیردوعنایت ویژه وتنزل ویژه رهبری را می فهمد وعده ای درکشور عَلَم مخالفت رهبری رابر می دارند.

این تریبون تریبون مقدسی است ونباید از این تریبون سخنان مخالف رهبری به گوش برسد ومن تعجب می کنم کسانی که سرسفره شماها بزرگ شده اند وباپول شماها رشد کرده اند امروز در این مکان عَلَم مخالفت با جریان ولایت وحزب الله را سرمی دهندجای بسی تعجب است !!!که وقتی یک شخص غیرایرانی میداندومی گوید رهبری ایران از ماورا الهام می گیرد وحال این آقایون جریان ونظام را زیر سوال می برند آیااین ناشکری نیست؟

آدمی که عصمت را به خوبی درزندگیش می توان دید حال عده ای می گویند که خبرگان رهبری ،باید ایشان را به چالش بکشد کدام ضعف را از رهبری دیده اید که باید مجلس خبرگان وارد شود وایشان را به چالش بکشد؟؟؟

کدام نقطه خاکستری رادر زندگی اقا دیدید که امروز انتظار دارید کسانی بیایند واقارابه چالش بکشند؟؟

پدرخوانده های شما در انگلیس وآمریکا واسرائیل نتوانستند نقطه خاکستری در زندگی اقاپیدا کنند شما می خواهید اقارابه چالش بکشید؟؟؟

وقتی رهبری دردشمنی با سرسخت ترین دشمن اسلام اخلاص خودرا کنار نمی گذاردیک عده در کشور ساز ناهمگون با جریان حزب الهی ما می زنند.

آیا این رهبری افتخارندارد ودرکجای عالم چنین رهبر ممتازی را دیده اید ؟؟؟

۳۷سال است مبارزه می کنیم امروز می گویند باید با ایران کنار بیاییم .امروز درمسیر حرکت ولایت حرکت کردن یک افتخار است .

کشور ما به جایی رسیده است که می گویند مرگ قرن تمدن آمریکارا رقم خواهد زد واین کشور زبان تمدن غرب را کلید زده است وبه سرانجام خواهد رساند واین درپرتو ولایت مداری شما مردم است

وی افزود:خط مستقیم رهبری خط حضرت صدیقه طاهره است  خط مستقیم ولایت خط اساسی واصولی امیر المومنین وائمه اطهار است واز این مسیر نباید منحرف شد ونباید کسانی که انحراف مستقیم از این خط ولایت رادارند اجازه دهیم پشت تریبون بیایند وبرای من وشما حرفی بزنند.

حجت الاسلام لطفیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش روگفت:حضور باشکوه شما مردم درحماسه۲۲بهمن آخرین تیرها رابه تابوت پوسیده استکبارروانه کرد ومی رود تا آخرین تیری که این ملت در چنته دارد در۷اسفند ماه درغالب حضور درپای صندوق های رای به پیکر پوسیده استعمارواستکبار درداخل وخارج کشورزده شود.

وی افزود:مابه انتخابات به عنوان یک حماسه سیاسی وجهادسیاسی که به تعبیر رهبری فریضه ای است که باید با قصد قربت به فتح آن برویم نگاه می کنیم.

ما نگاه سیاسی به انتخابات نداریم ما نگاه قومی وحزبی نداریم ما نگاه اسلامی به انتخابات به عنوان یک جهاد سیاسی داریم

لطفیان گفت: در برنامه هایی که دارید وقدم هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات ویا یک نامزد خاص برمیدارید توجه داشته باشید که برطبق آیات قرآن هرکاری را که می خواهید انجام دهید ۳ناظر ویژه براین اعمال شما نظارت دارند اول خود خداوند متعال،دوم رسول خدا وسوم جامعه ایمانی نظاره گراعمال ورفتار ماست وبنابراین ما باقصد قربت جهت حضور وبه ویژه انتخاب اصلح باید خودمان را آماده کنیم .

وی بیان داشت:من از جانب کسی از نمایندگان نیامده ام که برای کسی تبلیغ کنم اما درحوزه خبرگان رهبری که شخصیت ممتازآیت الله رئیسی که در ولایت مداری وتدبیر اوشکی نیست وافرادی می آیند وحرفهای باطلی می زنند سخن می گویم .

خداوند می فرماید:انسانها همه برابر آفریده شده اند ودر حوزه خلقت برتری وجود ندارد اما برخی چیزها انسان راممتاز می کند اول ایمان است که مارا از دیگری ممتاز می کند انسانی که مومن به خدا ،مومن به پیامبرومردم ومومن به هدفی درکشوراست که باید این هدف را دنبال کند ومومن به کتاب خداست با کسی که هیچ اعتقادی ندارد وانتخابات ومجلس خبرگان را زیر سوال می برد وارکان نظام را زیر سوال می برد آیا اینها باهم برابرند ؟؟

دوم تقوا است وباید با تقوا ترین را انتخاب کرد.

سوم کسانی که سابقه جهادوسابقه مقاومت رادارند وامروز مقاومت یک موضوع اساسی است  به تعبیر رهبری اگرجبهه مقاومت در سوریه ولبنان نجنگد باید در همدان وکرمانشاه شهدای مدافع حرم راداشته باشیم.

کسی را انتخاب بکنیم که به جبهه مقاومت اعتقاد دارد به بیداری اسلامی اعتقاد دارد.

چهارم مسئله توانایی است ،قوت وامانتداری؛ما نماینده ای می خواهیم صادق باشدامین باشد نماینده خنثی نمی خواهیم ونماینده ای که موضع ضد استکباری داشته باشد ونماینده ای که ازمرگ برآمریکاخسته نشود واز مرگ برضد ولایت فقیه در مجلس بدش نیاید وراه بیفتد وپرچم ضد استکباری وضد استبدادی را به دوش بکشد می خواهیم.

دراین دوره از انتخابات هرکس را می بینید که دارای این ویژگی هاست به اورای بدهید

وی درپایان با اشاره به ملاک هایی که رهبری بیان داشته اند گفت:حضرت آقا معیارهایی را مشخص کرده اند؛تدین کاردانی، دلسوزی، علاقه مندی به مسائل جامعه ،مدیریت وکارآمدی، کفایت سیاسی واجتماعی، نشاط وشادابی وشوق به کار واحساس مسئولیت، شجاع، مومن به هدف وارزشهای انقلاب، مومن به استقلال ،گره گشایی از مشکلات مردم، معتقد وپایبند به امام وآرمانهای اسلامی ،خودباوری وتوانا در تحکیم پایه ها وسازه های سند چشم انداز بیست ساله ودر یک کلام رهبری میفرمایدبه کسی رای دهید که کشوررا به دشمن نفروشد وخودرا سپربلای کشور قراردهد

photo_2016-02-23_21-18-46

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید