• کد خبر: 3121
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 19 فوریه 2017

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در گفتگو با نسیم قاین:

وزیر کشور باید پاسخگوی حاشیه سازیهای استاندار باشد

فلاحتی گفت:نمایندگان زبان گویای مردم هستند وازآنچه که درتوان ما باشدفروگذار نخواهیم کردتا خدایی نکرده این اندیشه های ناصواب ولیبرالی باعث نشود که درخراسان جنوبی پایگاهی از فتنه گری وشرارت ایجادشود.

فرهادفلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن در خصوص سخنان اخیراستاندار خراسان جنوبی اظهارداشت:درپی سختان ساختارشکنانه وضد ارزشی استاندارخراسان جنوبی،ضمن حمایت ازحرکت های ارزشی و ولایی مردم متدین خراسان جنوبی وظایف نمایندگی ایجاب می کند که به نمایندگی از مردم متدین استان اقداماتی را انجام دهد.

وی افزود:اگرچه قبلا هم تذکرات جدی چه به صورت شفاهی وچه کتبی در خصوص مسائل متعددی از جمله یادواره شهدا که توسط استانداراتفاق افتاده بودرا به وزیرکشور وریاست جمهورداده ایم  اما متاسفانه به تذکرات بی توجهی شد وحوادثی روی داد که امروز شاهد آن هستیم .

حرفهایی در راستای ضدارزشی،ضدولایی وخارج از مسائل عرفی

وی بابیان این که کسی  نمی پسندد که در استانی مثل خراسان جنوبی که دارالمومنین است ومردم متدین انقلابی وارزشی هستندافرادی سخنانی را مطرح کنند که دراولین حمایتهایی که از آن می شودسایت معاند وضد انقلابی مثل” آمد نیوز”آن را درراس تیترخبری خودش قراردهد

فلاحتی افزود:این حمایت گویای این قضیه است که این حرفها درراستای ضد ارزشی ،ضدولایی وخارج ازمسائل عُرفی واخلاقی جامعه است ودر هرفضایی که مسئله از طرف ایشان مطرح شده است چه فضایی برای هنرمندان وچه فضای عمومی اصل حرف،حرف ناصوابی است وحکایت از اندیشه هایی می کند که متاسفانه در استان پیگیری می شودوحواشی است که دامن می زند.

وزیرکشور باید پاسخگو باشد

فلاحتی در ادامه اظهارداشت:به هردلیل وهرنیتی که این مطلب مطرح شده  است کاربسیارناصوابی است وریاست جمهور باید به این قضیه ورود پیداکندووزیرمحترم کشور جزء اولین کسانی است که باید پاسخگوی این حاشیه سازیها وموارد منفی که دراستان اتفاق می افتد وقلب مردم مومن وولایی مارا جریحه دار می کند باشد وبه جای توجیه کردن باید پاسخگوی کار مردم باشندواین شرایط به گونه ای است که باید برخورد جدی ازدولت ببینیم.

وی افزود:طبق وظیفه قانونی طرح سوال از وزیرکشوررا روز گذشته دراین موردودر خصوص مسائل دیگری که استان ،استاندارداشته است مطرح کردم که ان شاء الله به امضای دیگر نمایندگان استان خواهد رسید وبه محض وصول در هیئت رئیسه طبق قانون باید وقتی به وزیرکشورداده شود تا در کمیسیون پاسخ نمایندگان سوال کننده را بدهندواگر نمایندگان قانع نشدندبرای پاسخ گویی به صحن خواهد آمدوروال بعدی طی خواهد شد.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه افزود:تاکنون چندین بار به وزیرکشور این تذکرات داده شده است اما متاسفانه به این تذکرات بی توجهی شده است.

وی گفت:علی رغم این که وزیرکشور در جلسه تودیع ومعارفه استاندر ودرشورای اداری استان،استاندارقبلی را توبیخ کردکه چرا روابط با نمایندگان کمرنگ است وانتظارمن این است که نمایندگان هریک ماه دردفتر بنده حضورومسائل استان را با همدیگر بررسی کنیم اما این امر محقق نشد و همان زمان هم مکتوب نوشته شد که یکماه حرف خارج از ضابطه ای است که شمابیان کردید وما هر۳ماه هم حاضرهستیم برای رفع مسائل استان در خدمت شما باشیم ولی متاسفانه از آن روز تاکنون که چندین ماه می گذردوبارهااز طرف نمایندگان مجلس خدمت وزیرکشور چه شفاهی وچه کتبی اعلام شده است که جلسه ای برای شرایط  استان میخواهیم وزیرمحترم کشور هیچ توجهی به آن مسائل ندارد وتا کنون هیچ جلسه ای با مجمع نمایندگان برگزار نشده است.

بی توجهی از طرف دولت و وزیرکشور بیشتراست

فلاحتی گفت:متاسفانه بی توجهی از طرف دولت ووزیرمحترم کشوربیشتراست واین دهن کجی به مردم استان است وعلی رغم مسائل متعددی که در شهرستان هاشاهدآن هستیم اما مشاهده می کنیم که استاندار محترم به جای ورود به موارد اصلی به مواردحاشیه ای دامن می زند.

وی افزود:به زودی بیانه ای در محکومیت این دیدگاه ونظرات تهیه خواهد شد وبه منظرمردم خواهدرسیدکه ماهم به عنوان نمایندگان مردم از حمایت هایی که از طرف مردم از شعائردینی ،شریعت نبوی وآرمانهای انقلاب دراین چندروز انجام شدحمایت می کنیم

فلاحتی گفت:نمایندگان زبان گویای مردم هستند وازآنچه که درتوان ما باشدفروگذار نخواهیم کردتا خدایی نکرده این اندیشه های ناصواب ولیبرالی باعث نشود که درخراسان جنوبی پایگاهی از فتنه گری وشرارت ایجادشود.

فضاسازی برای عدم پاسخگویی به مطالبات مردم درآستانه انتخابات

نماینده مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت: به نظر بنده اینگونه حرفها عمدا زده می شود تا مردم از اصل مطالباتشان به حاشیه روند.

 وی افزود:هرچه به انتخابات نزدیک ترمی شویم احتمال این جورفضاسازیهابیشتر خواهد بود تا مردم از اصل مسائل که در استان باید پیگیری می شد وتاکنون پیگیری نشده است دورشوند واز مسئولین سوال نکنند.

فلاحتی گفت:مطمئنا مردم هوشیار هستند،بصیرت دارند واقداماتی که درچند روز اخیرانجام شده بودوموضع گیری های به حق ائمه جمعه  وجماعات ونیروهای ارزشی وولایی سراسراستان داشته اندگویای این نظراست که هیچ چیزی را با آرمانها واهداف انقلابی خودشان معاوضه نمی کنندومنتظر هستیم که دولت محترم دراین خصوص اعلام موضع کند واقدام جدی آنهارا درخواست داریم که پیگیری هم تا نهایت خواهیم کرد.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید