وضعیت بحرانی آب درقاین وزیرکوه/کسری۲۸میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی شهرستان

رئیس امورمنابع آب قاین با بیان اینکه بیش از ۲۱۵میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی قاین تخلیه می شود گفت: با این وضعیت ۲۸میلیون متر مکعب کسری مخازن آب درشهرستان داریم.

به گزارش اسفدن خبر  ، مهندس نعیمی رئیس اداره امور منابع آب قاین در جلسه شورای حفاظت منابع آب که درفرمانداری قاین برگزار شد بابیان این که زنگ خطر بی آبی به صدا درآمده است گفت: باتوجه به خشکسالی های اخیر وشرایط بحرانی در آب های زیرزمینی همتی میخواهد که مسئولین کنار هم باشند وطبق قوانین با قاطعیت بتوانیم وضعیت راازاین حالت خارج کنیم.

وی بااشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی۳هزارو۲۹۹حلقه چاه،۶هزارو۲۵۲رشته قنات و۲هزارو۱۸۹دهنه چشمه وجود دارد گفت: ازاین تعداد منابع آبی ۹۲درصد در بخش کشاورزی،۲درصد دربخش صنعت ،۵درصد دربخش شرب و۱درصد در سایر موارد استفاده می شود.

نعیمی با بیان اینکه محدوده مطالعاتی ما با محدوده سیاسی تفاوت دارد گفت:۴۰محدوده مطالعاتی در استان داریم که از این تعداد ۱۹محدوده آزاد،۱۹محدوده ممنوعه و۲محدوده ممنوعه بحرانی است

وی افزودسهمیه شهرستان قاین وزیرکوه۷محدوده مطالعاتی شامل دشت شاهرخت،اسفدن،چاهک موسویه،خضری،قاین،نمکزار خواف وزوزن است که خوشبختانه محدوده ممنوعه بحرانی نداریم.

رئیس امور آب منطقه ای قاین تصریح کرد؛بیلان کلی آب از مجموعه تخلیه از منابع آب زیرزمینی۱/۲۰۶میلیاردمکعب است که کسری مخزن استان ۱۷۰میلیون مترمکعب می باشد.

نعیمی اظهارداشت:درشهرستان های قاین وزیرکوه ۸۰۳حلقه چاه،۸۰۴رشته قنات و۲۹۴دهنه چشمه داریم که مجموعه تخلیه از مجموع آب های زیرزمینی ۲۱۵/۹۱میلیون متر مکعب وکسری مخزن حدود۲۸میلیون مترمکعب می باشد.

وی بااشاره به میزان بارندگی درشهرستان قاین تاپایان آبان ماه گفت: امسال حدود۲۶میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۷میلیمتر بوده است با کاهش میزان بارندگی مواجه بوده ایم.

نعیمی میزان بارندگی بلندمدت درشهرستان را ۱۱/۳۶میلیمتر ذکر کرد که نسبت به بارندگی نسبت به سال گذشته۲۷درصد کاهش بارندگی داشته ایم.

رئیس اداره امورآب منطقه ای قاین باتوجه به خشکسالی های اخیر اذعان داشت:براساس آمار مطالعاتی در دشت های شهرستان با کاهش شدید کیفیت آب شرب وکاهش شدید آب مواجه هستیم واین بسیار نگران کننده است.

وی افزود: درراستای تعادل بخشی اقداماتی انجام شده است با توجه به مسدود شدن تعدادی از چاههای غیر مجاز که ۴۳۱هزارمترمکعب صرفه جویی داشته ایم.

رئیس امور آب منطقه ای قاین با اشاره به نصب کنتورهای هوشمندبرروی چاههای کشاورزی گفت:از مجموع ۵۴۹چاه کشاورزی درقاین وزیرکوه ۴۱۱چاه کنتورهوشمندنصب شده است که از این تعداد ۳۴۰کنتور درقاین و۷۰کنتور در زیرکوه بوده است وتلاش داریم که تا پایان سال مابقی چاهها نیز کنتور هوشمند نصب شود.

وی افزود۸۵درصدچاههای شهرستان قاین و۴۶درصدچاههای شهرستان زیرکوه کنتورهوشمند نصب شده است وهمچنین در صورت تامین اعتبار سعی داریم چاه های کم بازده کشاورزی را خریداری کنیم تا بتوانیم کنترلی برمیزان مصرفی آب داشته باشیم.

نعیمی ابراز داشت که دشت قاین بیشترین چاه غیرمجاز را نسبت به شهرهای دیگر استان دارد وباید اقدامی دراین زمینه صورت گیرد.

وی در خصوص چاههای غیرمجاز درشهرستان نیز گفت: تا پایان سال باید چاه های غیر مجاز تعیین تکلیف شوند وبراساس قانون وطبق نظر دادستان چاههای غیر مجاز مسدود خواهد شد.

نسیم قاین

نظرات کاربران

دیدگاه ها بسته شده اند.