فرمانده انتظامی قاین خبرداد:

کشف۱۵۴میلیون و۸۰۰هزارریال کالای قاچاق در قاین

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۱۵۴میلیون و۸۰۰هزار ریال کالای قاچاق طی ۴۸ساعت گذشته در قاین خبرداد.

635675365466559089

به گزارشاسفدن خبر ، علیرضا امیرآبادی زاده فرمانده نیروی انتظامی قاین با اعلام این خبر گفت: مامورین ایست وبازرسی فرماندهی قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از سمت استان سیستان وبلوچستان به خراسان رضوی در حرکت بود،مشکوک وخودرو را متوقف وبه لاین بازرسی هدایت کردند.

وی افزود: مامورین در بازرسی از خودرومقداری کالای قاچاق که فاقد مجوزحمل بود کشف کردند که دراین رابطه یک نفر متهم دستگیر وجهت سیر مراحل قانونی به مراجع قاضی معرفی شد.

سرهنگ امیرآبادی زاده  اظهارداشت: دریک عملیات جداگانه،ماموران پاسگاه ابراهیم آباد،هنگام کنترل مسیرهای فرعی،ازبازرسی دودستگاه خودروکامیون وسواری پژومقداری کالای قاچاق رانیز کشف وتعداد۲نفرمتهم رادست گیرنمودند.

فرمانده انتظامی قاین تصریح کرد؛کارشناسان ارزش ریالی قاچاق را ۱۵۴میلیون و۸۰۰هزار ریال برآوردکردندکه دراین رابطه سه دستگاه خودرو متوقف وسه نفر متهم ،با تشکیل پرونده روانه دادسراشدند.

کشف۳۱کیلوگرم مواد مخدر درقاینات

سرهنگ امیرآبادی زاده همچنین بااعلام این خبر نیز افزود:ماموران پاسگاه انتظامی بیهودهنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای فرعی به دودستگاه خودروی سواری که از محور نوغاب به خضری در حرکت بودند مشکوک وبه خودروها دستور ایست دادند که رانندگان خودروها به دستور ماموران توجهی ننموده واز محل متواری شدند.

وی اظهارداشت: بلافاصله اکیپی مجهز از فرماندهی انتظامی شهرستان وبخش خضری به محورهای مواصلاتی اعزام که پس از تعقیب وگریزوانجام کاراطلاعاتی خودروها متوقف نمودند که در بازجویی های به عمل آمده از متهمین مشخص شد موادرا در محلی مشخص دپونموده اند که مامورین به محل اعزام وموفق شدند مقدار۳۱کیلوو۱۰۰گرم تریاک را کشف نمایند.

وی افزود: دراین رابطه ۲دستگاه خودرو توقیف وتعداد۴نفر متهم دستگیر وبا تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادگاه معرفی شدند.

نسیم قاین

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید